PROJEKTY UNIJNE

Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów PRZEMYSŁAW ŁADZIŃSKI realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów PRZEMYSŁAW ŁADZIŃSKI” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 72 595.20zł

Wkład Funduszy Europejskich: 72 595.20 zł

DO GÓRY

Sprawdź nasze realizacje